izaberi jezik

Suveniri

Cena je izražena u €, ali se naplata vrši na račun Fondacije u RSD prema srednjem kursu NB Srbije na dan uplate.
Dostavu vršimo po izboru kupca na njegov trošak.

Gipsane makete

Fruškogorski manastiri: Grgeteg, Staro Hopovo, Beočin, Velika Remeta, Mala Remeta, Privina Glava, Krušedol, Sremska Ravanica
Sat na Petrovaradinskoj tvrđavi

Materijal: Gips - lako lomljivo
Dimenzije: Približno 12 x 6 cm
Cena: 5 €

Za dodatne informacije i kupovinu, kontaktirajte nas!

Statua Svetog Nikole

Materijal: Gips - lako lomljivo
Dimenzije: 30 x 8 cm
Cena: 8 €

Za dodatne informacije i kupovinu, kontaktirajte nas!

Statua Vuka Karadžića

Materijal: Gips - lako lomljivo
Dimenzije: 18 x 8 cm
Cena: 8 €

Za dodatne informacije i kupovinu, kontaktirajte nas!

Crkva u Sremskim Karlovcima

Materijal: Gips - lako lomljivo
Dimenzije: 18 x 11 cm
Cena: 20 €

Za dodatne informacije i kupovinu, kontaktirajte nas!

Karlovački lav

Materijal: Pečena glina - lako lomljivo
Dimenzije: 18 x 11 cm
Cena: 20 €

Za dodatne informacije i kupovinu, kontaktirajte nas!

Karlovačka fontana 4 lava

Materijal: Pečena glina - lako lomljivo
Dimenzije: 18 x 11 cm
Cena: 20 €

Za dodatne informacije i kupovinu, kontaktirajte nas!

Dveri

Materijal: Pečena glina - lako lomljivo
Dimenzije: 18 x 11 cm
Cena: 20 €

Za dodatne informacije i kupovinu, kontaktirajte nas!

Karlovačka fontana 4 lava sa kutijom

Materijal: Pečena glina - lako lomljivo
Dimenzije: 17 x 17 cm
Cena: 20 €

Za dodatne informacije i kupovinu, kontaktirajte nas!