izaberi jezik

O Fondaciji

Fondacija za zaštitu zavičajnog nasleđa Podunavskih Švaba "Zavičajna kuća" osnovana je 2009. godine u Sremskim Karlovcima, a osnovna ideja je revitalizacija izvorne kulture Podunavskih Švaba, negovanje tradicije i običaja, podržavanje istraživanja i stvaralaštva iz oblasti kulture, istorije, jezika i publicistike. Fondacija sarađuje sa istraživačima, autorima tekstova i knjiga o kulturi i istoriji Podunavskih Švaba i organizuje predavanja, tribine i okrugle stolove na kojima učestvuju najpoznatiji kulturni radnici iz ove oblasti.
Upravljanje Fondom povereno je stručnim ljudima, koji istražuju kulturu ovog naroda i lično je neguju. Fondaciji je stavljena na raspolaganje vredna imovina, čija vrednost se ne meri samo finansijski, već pre svega, kulturno istorijskim značajom.
Muzejskom postavkom u centralnom objektu Fondacije, Zavičajnoj kući, posetiocima prikazujemo način života Podunavskih Švaba u seoskom domaćinstvu, kakav je bio pre 250 godina. Dvorište sa izloženim poljoprivrednim mašinama, uređajima i alatom, šupa, bunar, zasadi vinove loze na ondašnji način, poljski wc, samo je deo onoga što turisti mogu videti obilaskom Zavičajne kuće.

O Podunavskim Švabama u Sremskim Karlovcima

Iako je položaj Podunavskih Švaba po mnogo čemu specifičan i zanimljiv, njihove aktivnosti na rasvetljavanju i osmišljavanju vlastite nacionalno - kulturne samosvesti nisu daleko odmakle od stereotipnih vidova organizovanja u tzv. zavičajnoj formi.
Bez preterivanja se može reći da se gotovo celokupna aktivnost organizacija svela na bavljenje folklorizovanom istoriografijom u nadi da će se tako spasiti deo u duboki zaborav utonulog kulturnog identiteta. Ista je situacija i sa sremskokarlovačkim Podunavskim Švabama, tako da osnivanje ZAVIČAJNE KUĆE ima dodatni značaj, kada je u pitanju revitalizacija tradicionalne kulture ovih ljudi.

pročitaj više...

Donacije

Izgradnja objekata restorana i Dokumentacionog centra nije tako urgentna, ali ni u tom pogledu ne treba oduglovačiti. 
Zato molimo sve naše zemljake koji su u mogućnosti da svojim prilogom pomognu obnavljanju objekta ZAVIČAJNE KUĆE to i učine.

Donaciju možete učiniti na sledeći račun:

Uplate iz Srbije vršiti na račun broj:

340-11004918-96 ERSTE BANK CORRES POND ENT BANK 

FOR USD PAYMENTS FOR GIBAATWG IS SCBLUS33

CORRESPONDENT BANK  FOR  EUR, USD ,CHF,AUD INCOMING  PAYMENTS:

SWIFT CODE:GIBAATWG ERSTE GROUP BANK AG WIEN, AUSTRIA

ACCOUNT OF THE BENEFICIARY WITH: SWIFT CODE: GIBARS22 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

BENEFICIARY: IBAN RS35340000001100491896

NAME: FONDACIJA ZAVIČAJNA KUĆA

ADDRESS: ANDREJA VOLNOG 1, 21205 SREMSKI KARLOVCI, SRBIJA