izaberi jezik

O Fondaciji

Fondacija za zaštitu zavičajnog nasleđa Podunavskih Švaba "Zavičajna kuća" osnovana je 2009. godine u Sremskim Karlovcima, a osnovna ideja je revitalizacija izvorne kulture Podunavskih Švaba, negovanje tradicije i običaja, podržavanje istraživanja i stvaralaštva iz oblasti kulture, istorije, jezika i publicistike. Fondacija sarađuje sa istraživačima, autorima tekstova i knjiga o kulturi i istoriji Podunavskih Švaba i organizuje predavanja, tribine i okrugle stolove na kojima učestvuju najpoznatiji kulturni radnici iz ove oblasti.
Upravljanje Fondom povereno je stručnim ljudima, koji istražuju kulturu ovog naroda i lično je neguju. Fondaciji je stavljena na raspolaganje vredna imovina, čija vrednost se ne meri samo finansijski, već pre svega, kulturno istorijskim značajom.
Muzejskom postavkom u centralnom objektu Fondacije, Zavičajnoj kući, posetiocima prikazujemo način života Podunavskih Švaba u seoskom domaćinstvu, kakav je bio pre 250 godina. Dvorište sa izloženim poljoprivrednim mašinama, uređajima i alatom, šupa, bunar, zasadi vinove loze na ondašnji način, poljski wc, samo je deo onoga što turisti mogu videti obilaskom Zavičajne kuće.

O Podunavskim Švabama u Sremskim Karlovcima

Iako je položaj Podunavskih Švaba po mnogo čemu specifičan i zanimljiv, njihove aktivnosti na rasvetljavanju i osmišljavanju vlastite nacionalno - kulturne samosvesti nisu daleko odmakle od stereotipnih vidova organizovanja u tzv. zavičajnoj formi.
Bez preterivanja se može reći da se gotovo celokupna aktivnost organizacija svela na bavljenje folklorizovanom istoriografijom u nadi da će se tako spasiti deo u duboki zaborav utonulog kulturnog identiteta. Ista je situacija i sa sremskokarlovačkim Podunavskim Švabama, tako da osnivanje ZAVIČAJNE KUĆE ima dodatni značaj, kada je u pitanju revitalizacija tradicionalne kulture ovih ljudi.

Pročitajte više...

Pridružite se Fondaciji Zavičajna kuća

Podržite aktivnosti Fondacije ZAVIČAJNA KUĆA na očuvanju tradicionalne kulture Podunavskih Švaba i ostalih nacionalnih zajednica Srbije.

Pridružite nam se!